Finmatcher Regulamin

Poniższe warunki (łącznie, zwane Regulaminem”) mają zastosowanie do korzystania z witryny finmatcher.com, w tym wszelkich treści, funkcjonalności i usług oferowanych na stronie finmatcher.com/en lub za jej pośrednictwem (“Strona internetowa”).

Przeczytaj je uważnie przed użyciem Finmatcher, obsługiwanego przez ADSKI OÜ (rejestracja: 16177539, adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 52/1-166, 10115, EE). Jeśli korzystasz z naszych usług i podajesz swoje dane osobowe, akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać Regulaminu wymienionego poniżej. Prosimy o zapoznanie się z naszym Regulaminem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność i zgadzasz się okresowo przeglądać Warunki Finmatcher.

Definicje

“Regulamin” Oznacza regulamin Finmatcher opublikowany na stronie finmatcher.com/en/terms-and-conditions/
“Usługi” Oznacza usługę porównywania różnych produktów finansowych i uzyskiwania informacji o każdym z nich
“Strona Internetowa” Oznacza finmatcher.com/en
“Użytkownik” Oznacza osobę korzystającą z usług Finmatcher w celu porównania produktów bankowych.
“RODO” Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Usługi

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Serwisu i korzystać z niego w celu porównywania kart kredytowych, debetowych i pożyczek, a także uzyskiwania informacji o każdej karcie. Finmatcher nie gwarantuje ciągłej dostępności Witryny, dlatego mogą wystąpić przerwy lub opóźnienia w dostępie lub korzystaniu z Witryny.

Finmatcher nie udziela pożyczek, ale gromadzi i porównuje oferty stron trzecich. Finmatcher.com wyświetla linki z tej Strony do stron internetowych osób trzecich wyłącznie w celach informacyjnych. Nie odpowiadamy za ich treść, gdyż nie sprawdzamy tych stron i nie są one naszą własnością.

ADSKI OÜ zbiera również wszystkie dane od Ciebie i udostępnia je dostawcom pożyczek Finmatcher za pośrednictwem API, aby znaleźć dla Ciebie najlepszą ofertę.

ADSKI OÜ nie jest w stanie przesłać informacji kredytowych o Tobie ani o pożyczce, karcie debetowej lub kredytowej, którą chcesz otrzymać, chyba że wypełnisz wszystkie pola w formularzu wniosku i klikniesz przycisk.

Warunki korzystania z Finmatcher

Wchodząc na stronę Finmatcher i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na Warunki określone w niniejszym dokumencie, w tym na wszystkie dodatkowe zasady i regulacje opublikowane na stronie. Finmatcher zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji niniejszych warunków w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Użytkownikami Finmatcher mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z naszych usług i w związku z tym nie są upoważnione do przekazywania nam swoich danych osobowych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Finmatcher. Podając swoje dane osobowe w serwisie Finmatcher, zgadzasz się, że informacje te nie będą traktowane jako poufne.

Twoje dane oraz dane dotyczące usług finansowych, które chcesz otrzymać, mogą być udostępniane zewnętrznym firmom finansowym. Podanie takich informacji umożliwi pożyczkodawcom podjęcie właściwej decyzji dotyczącej zatwierdzenia pożyczki, a w takim przypadku warunków.

Podając informacje lub korzystając z jakichkolwiek usług komunikacyjnych dostępnych na tej Stronie, zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać, udostępniać, publikować ani w żaden inny sposób rozpowszechniać ani ułatwiać dystrybucji jakichkolwiek treści, w tym tekstów, komunikatów, oprogramowania, obrazów, dźwięków, danych lub innych informacji, które:

  • Są niezgodne z prawem, zawierają groźby, są obelżywe, napastliwe, zniesławiające, oszczercze, zwodnicze, oszukańcze lub naruszają prywatność innej osoby.
  • Prześladują, nękają, poniżają lub zastraszają osobę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność.
  • Naruszają wszelkie patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawa do reklamy lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony.
  • Obejmują nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, wiadomości-śmieci lub masowe wiadomości e-mail (znane również jako „spam”), łańcuszki lub jakąkolwiek inną formę nieautoryzowanego nagabywania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu.
  • Zawierają wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane lub mające na celu przerwanie, uszkodzenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uszkodzenie lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacji jakiejkolwiek osoby trzeciej.
  • Podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot.

Nie popieramy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść jakichkolwiek materiałów przesłanych lub przesłanych przez zewnętrznych użytkowników witryny.

Własność intelektualna

Zgadzając się na niniejsze Warunki, potwierdzasz i zgadzasz się, że cała treść prezentowana Ci na tej stronie jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami własności i przepisami oraz stanowi wyłączną własność Finmatcher.

Możesz korzystać z treści wyłącznie w sposób wyraźnie zatwierdzony przez nas lub konkretnego dostawcę treści. Z wyjątkiem pojedynczej kopii sporządzonej wyłącznie na użytek osobisty, nie wolno kopiować, reprodukować, modyfikować, ponownie publikować ani rozpowszechniać jakichkolwiek dokumentów lub informacji z tej Witryny w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub określonego dostawcy treści i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie zgody przed ponownym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim dostępnych w tej Witrynie.

Strony internetowe osób trzecich

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn w Internecie lub zawierać odniesienia do informacji, dokumentów i/lub usług świadczonych przez inne strony. Strony te mogą zawierać informacje lub materiały, które niektóre osoby mogą uznać za nieodpowiednie lub obraźliwe.

Te inne strony internetowe i strony nie są pod naszą kontrolą, a ty przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawami autorskimi, legalność, przyzwoitość lub jakiekolwiek inne aspekty treści takich stron, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w żadnych z odniesień do innych stron lub ich produktów i usług.

Zamieszczenie takiego łącza lub odniesienia ma na celu wyłącznie wygodę dla użytkownika i nie oznacza poparcia ani powiązania z witryną lub stroną przez nas, ani żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.

Granice odpowiedzialności

W każdej chwili, bez uprzedzenia i bez uzasadnienia, ADSKI OÜ może zakończyć świadczenie swoich usług. Nie gwarantujemy, że Finmatcher będzie działać nieprzerwanie i bez błędów.

ADSKI OÜ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje użytkowników podjęte na podstawie informacji prezentowanych w serwisie Finmatcher. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania informacji wyświetlanych na stronie.

ADSKI OÜ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez pożyczkodawcę na podstawie informacji przesłanych przez Finmatcher do pożyczkodawców.

Czas trwania

Niniejsze Warunki zaczną obowiązywać w odniesieniu do Ciebie, gdy zaczniesz korzystać z Finmatcher, i pozostaną w mocy do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub przez nas.

Finmatcher zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie w przypadku nieuprawnionego lub podejrzenia nieuprawnionego korzystania z Witryny, niezależnie od tego, czy jest to sprzeczne z niniejszym Regulaminem, czy z innego powodu.

Przesyłanie danych

Finmatcher może przenieść niniejszy Regulamin lub dowolną jego część bez ograniczeń. Nie możesz przekazywać niniejszych Warunków ani żadnej ich części osobom trzecim.

Ochrona danych

Finmatcher zobowiązuje się traktować wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, z zachowaniem najwyższej prywatności, bezpieczeństwa i poufności. Zobowiązanie to obejmuje wszystkie dane gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej Finmatcher i jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych, w szczególności RODO.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność danych przekazanych Finmatcherowi. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać fałszywych danych. W przypadku wprowadzenia przez użytkownika fałszywych danych lub danych dotyczących innej osoby bez jej zgody, Finmatcher nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie takich danych.

Akceptując warunki prawne Finmatcher, jesteś informowany i wyrażasz zgodę na to, aby dane wprowadzone w formularzach Finmatcher mogły być przekazywane firmom oferującym różne produkty i usługi finansowe i w związku z tym przetwarzają Twoje dane w celu przetworzenia wnioskowanej przez Ciebie pożyczki.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przesyłanie informacji handlowych i/lub reklam.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki podlegają prawu w Polsce i Unii Europejskiej. W szczególności wszystkie transakcje podlegają przepisom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Modyfikacja Warunków

Finmatcher może okazjonalnie modyfikować lub aktualizować niniejsze Warunki bez powiadomienia. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej sekcji.

Jeśli zmienimy nasze warunki, aktualizacje zostaną opublikowane na tej stronie. Jeśli po wprowadzeniu takich zmian będziesz nadal korzystać z Finmatchera, założymy, że akceptujesz Warunki.